Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Eindresultaat onderzoek Tao of Care

In dit rapport leest u wat de Friese Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten betekenen. We onderzochten de invloed van bezoek aan het Odenshuis op (a) zelfwaardering, (b) de omgang met veranderingen die ontstaan door dementie en (c) de mate waarin men het gevoel heeft erbij te horen binnen en buiten het Odensehuis.

Met de Odensehuizen wordt beoogd een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. We vergeleken de verschillende locaties en invloed hiervan op de toegankelijkheid voor de bezoekers.

Tot slot volgen enkele aanbevelingen voor het voortzetten en verder ontwikkelen van de Friese Odensehuizen.

Hieronder vindt u in de download het gehele rapport.