Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

content image

 

 

 

 

 

Wij danken u vriendelijk voor uw gulle gift:

Fonds de Gravere 

Rotary Santa Run Leeuwarden

ING Help Nederland Vooruit

Rotaract Leeuwarden

Tafel 2 Leeuwarden