Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Wat te doen...

  • Maandagochtend Teken/schilderles: Van 10.30 tot 12.00 uur o.l.v. Gerrit de Boer.
  • Maandagmiddag Wandel/Bewegen: O.l.v. Angela Bruining, BV Sport van 13.30 tot 14.30 uur.
  • Woensdagmiddag Mantelzorgspreekuur: Melden bij Ingrid Postma (Amaryllis) of Martine Adema (Odensehuis Gerard Smit), van 13.30 tot 15.00 uur.
  • Woensdag tussen 12.00 en 13.30 uur is er het LunchCafe met kok Hette Grijpma.
  • Woensdagmiddag Computercursus: Van 14.00 tot 15.00 uur. Aanmelden bij Mike Neuteboom, 06 - 24 66 44 99. (Ochtend mag ook.)

 

  • Een keer per kwartaal is er een bijeenkomst van het Jungheimer Cafe, inloop v.a. 19.30 uur. Eerstvolgende datum is op 28 november 2019. Gastspreker: Marjo Tijkotte, specialist ouderen geneeskunde  Voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie.
  • Ook starten we met het ELPEE cafe. Onder muzikale begeleiding van Cees Jolmers.