Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Maandagochtend 

Teken / schilderles

Van 10.30 tot 12.00 uur
o.l.v. Gerrit de Boer.

Maandagmiddag

Wandelen / Bewegen

Van 13.30 tot 14.30 uur
o.l.v. BV Sport

Woensdag

Lunch Café

Van 12.00 tot 13.30 uur
o.l.v. kok Hette Grijpma.

Woensdagmiddag

Computercursus

Van 14.00 tot 15.00 uur

Aanmelden bij
Mike Neuteboom
(06) 24 66 44 99

 

Iedere eerste
Woensdagmiddag
per maand

Mantelzorgspreekuur

Van 13.00 tot 15.00 uur
Melden bij Ingrid Postma (Amaryllis) of Martine Adema (Odensehuis Gerard Smit)

Binnenkort

 • Café Mantelzorgers
(maandelijks op dinsdags)

• ELPEE Café
Onder muzikale begeleiding van Cees Jolmers
 

Een keer per kwartaal is er een bijeenkomst van het Jungheimer Cafe, inloop v.a. 19.30 uur. Eerstvolgende datum is op 11 februari 2020. Gastspreker: Henny Feijer van Platform GEEF, met als thema: domotica. Voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie.