Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Maandagochtend 

Teken / schilderles

Van 10.30 tot 12.00 uur


o.l.v. Gerrit de Boer.

Maandagochtend

Wandelen / Bewegen

Van 10.30 tot 11.30 uur


o.l.v. BV Sport

Dinsdagmiddag
Iedere 1e van de maand

Mantelzorgcafé Odensehuis

Van 14.00 tot 15.30 uur
Contactpersoon: Gretha Post,      06 - 25 54 28 93

Woensdagmiddag

Computercursus

Van 14.00 tot 15.00 uur

Contactpersoon: Mike Neuteboom   

(06) 24 66 44 99

Donderdag 
Iedere laatste van de maand

Eetcafé Odensehuis

Van 17.00 tot 20.00 uur
Contactpersoon: Martine Adema  

06 - 24 37 80 84

Woensdagmiddag
Iedere 1e van de maand

Mantelzorgmakelaar

Van 13.00 tot 16.00 uur
Contactpersoon: Ingrid Postma,      06 - 13 96 74 77

Op aanvraag 
 

Kameraad

Contactpersoon: Sander Teernstra       

06 - 55 90 77 29

Donderdagmiddag 
Eén keer per 2 weken

Elpeecafé Odensehuis

Van 14.00 tot 15.30 uur
   Contactpersoon: Cees Jolmers         06 - 30 04 70 34

Een keer per kwartaal is er een bijeenkomst van het Jungheimer Cafe, inloop v.a. 19.30 uur. Eerstvolgende datum is op 26 mei 2020. Gastspreker: Dieke Broersma met een persoonlijk verhaal. Voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie.