29 mei 2020

Bezoekregeling i.v.m.  starten Odensehuis Gerard Smit in Coronatijd

Woensdags wordt eerst mantelzorgdag.

We stellen een groep professionele mensen samen die op woensdag op afspraak mantelzorgspreekuur houden.
Deze groep bestaat uit: mantelzorgmakelaar die normaal ook spreekuur houdt.
In overleg met de mantelzorgmakelaar wanneer zij willen starten na 2 juni as .

Gespreksruimte:
mantelzorgkamer 1 op 1 en eventueel 2 op 1 in de ruimte van het Odensehuis.
De mantelzorgmakelaar maakt met mantelzorgers de afspraken: gesprek 1 uur en 1,5 uur in de planning

In de weken tussen de afspraken telefonische contact of afspraken via de digitale snelweg.

U kunt een afspraak maken met Ingrid Postma via 06-13 96 74 77 of per mail via
i.postma@amaryllisleeuwarden.nl

MANTELZORGCAFE (uitsluitend voor mantelzorgers) Kan aanvullend zijn op MANTELZORG steun.
Omdat het voor een kleine groep is, wordt het Mantelzorgcafé vooralsnog om de 14 dagen georganiseerd.
Gespreksruimte: Odensehuis Gerard Smit rekening houdend met 1,5 m afstand.
Start op 10 juni as op woensdag na het spreekuur van de mantelzorgmakelaar. Van 14 tot 16 uur.
Maximaal 4 personen excl. begeleiding/vrijwilliger
Alleen op afspraak via Gretha Post telnr. 06-255 428 93 of via e-mailadres
mantelzorg@odensehuis058.nl


ODENSEHUIS GERARD SMIT BEZOEKERS:
De bezoekers zijn een groep van mensen met dementie /NAH en mantelzorger, naaste, begeleider.
De betrokkenen zijn kwetsbaar en zijn niet bij voortduring aan de afgesproken regels te houden. Deze groep verdient bijzondere aandacht in deze corona periode.
Er is ook behoefte aan er even uit, contacten met andere en voor mantelzorgers en wellicht respijtzorg.
Het is van belang het verhaal van de bezoekers alle ruimte te geven en tegelijk enkele activiteiten achter de hand te hebben.

Openingsmogelijkheden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 15 uur.
Start op maandag 15 juni 2020 en donderdag 18 juni 2020
Maximale groepsgrootte: 6 bezoekers en 1/2 vrijwilligers
Afspraak maken via het bestuur van de stichting Odensehuis Gerard Smit: Harry Wiersma tel. nr 06- 12 10 78 13 of via mailadres: info@odensehuisleeuwarden.nl
Mantelzorger/ begeleider brengen de bezoeker/gast en zij moeten bereikbaar zijn als het niet goed gaat of bezoekers weer naar huis willen.

Ingang Soendastraat.
Het Odensehuis en het Zorghuis zijn gescheiden van elkaar. Via hoofdingang is Zorghuis en via Soendastraat is voor het Odensehuis.
Half uur van tevoren zullen de vrijwilliger(s) aanwezig zijn.
De bewoners van Zorghuis Noordvliet kunnen eerst niet meedoen in het Odensehuis. Dit hangt samen met de bezoekregeling van Zorghuizen Noord Nederland.

Zonder afspraak kan er geen bezoek plaatsvinden.
• Bij entree wordt de bezoeker gevraagd naar:

o Klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts;
o Aanwezigheid COVID-19
o Indien aanwezig COVID-19 geweest: hoeveel dagen de bezoeker geen klachten meer heeft;
o Temperatuur wordt opgenomen en genoteerd;
o Bezoekerslijst wordt ingevuld met:
o Naam bewoner en naam begeleider/vrijwilliger
o Datum en tijdstip van aankomst (en later vertrek)
• De bezoeker wordt de entree geweigerd bij:
o COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts (>38);
o Bij twijfel of indien er geen afspraak vooraf is gemaakt:
● Deurkrukken, tafelbladen en spelmateriaal voor gebruik worden vooraf gedesinfecteerd /schoongemaakt en na gebruik van de ruimte:
● Zoveel mogelijk ventileren, speciale zorg voor de toiletten.
● Bij binnenkomst iedereen handen ontsmetten met handdesinfectans.
● Handen wassen na bv activiteiten. Handhygiëne is altijd belangrijk!
● Mondkapjes aanwezig voor mensen die dat belangrijk vinden.
● Zorgen voor de geldende afstand 1,5 meter
● Bij de start nog geen buitenactiviteit in een groepje;
● 1 op 1 wandelen is wel mogelijk.

Wij hopen u op binnenkort weer te kunnen ontmoeten.
Het bestuur Odensehuis Gerard Smit Leeuwarden

29 mei 2020