Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Contactformulier

Bestuur:

  • Harry Wiersma, voorzitter, 06 - 12 10 78 13
  • Vera van der Molen, secretaris 
  • Jan Dirk Hettema, penningmeester
  • Tietsjannie Hamstra, bestuurslid
  • Leonie Wagenaar, bestuurslid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen enkele beloning, in welke vorm dan ook.