Contactformulier

Bestuur:

  • Harry Wiersma, voorzitter, 06 - 12 10 78 13
  • Jan Dirk Hettema, penningmeester 
  • Tietsjannie Hamstra, bestuurslid
  • Atze Zuiderveld, bestuurslid
  • vacant

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen enkele beloning, in welke vorm dan ook.