Contactformulier

Bestuur:

  • Harry Wiersma, voorzitter, 06-12 10 78 13
  • Jan Dirk Hettema, penningmeester 
  • Atze Zuiderveld, bestuurslid
  • Jantina Marra Kars

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting geen enkele beloning, in welke vorm dan ook.

Medewerkers Amaryllis:

  • Patrick Pronk: 06-12 78 02 52
  • Tim Adolfs: 06- 82 05 69 27