MISSIE en VISIE ODENSEHUIS GERARD SMIT - LEEUWARDEN

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die er toe doen.

Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

Het Odensehuis in Leeuwarden werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen en gekeken hoe aansluiting gevonden kan worden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken.  Een naar de samenleving open gerichte voorziening waar elke vorm van dementie leidend is, de bron voor een dement vriendelijke samenleving.

Missie en Visie

Odensehuis Gerard Smit Leeuwarden wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementie vriendelijke samenleving. De opdracht van naar buiten gerichte activiteiten, promotie, voorlichting, preventie.

In het Odensehuis Gerard Smit komen mensen met dementie en geheugenverlies op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk, dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar je jezelf kunt zijn en niet afgerekend wordt op de snelheid van buitenwereld.

 “Ik wil er zo graag bij blijven horen, ook al ben ik ziek en lukt het me allemaal niet meer.”

De verbondenheid met alles wat er in de directe omgeving van het Odensehuis speelt is van belang. Een open voorziening die samenwerkt met organisaties binnen het sociale domein.

De missie en de visie worden uitgewerkt in de doelstellingen, werkwijze en organisatie van het Odensehuis Gerard Smit.