Het Odensehuis Gerard Smit heeft twee vaste medewerkers:

-       Patrick Pronk 

-       Tim Adolfs 

 

Zij zorgen onder andere voor de coördinatie en de organisatie van het Odensehuis GS. Ze maken het  activiteitenplan in overleg met bezoekers en de vrijwilligers en zorgen voor de planning. Ook de intake van bezoekers en het contact met hun mantelzorger/naasten is onderdeel van hun taak. Ook leggen ze een koppeling met de bewonersorganisaties in de omgeving en met cultureel maatschappelijke organisaties voor mogelijke individuele of groepsactiviteiten.