De naam van het Odensehuis komt van een initiatief uit de stad Odense in Denemarken. In 2000 werd daar een inloop-, advies- en ontmoetingscentrum opgezet. Het uitgangspunt: in een ongedwongen en informele sfeer advies en ondersteuning aanbieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Sinds 2008 zijn er in heel Nederland Odensehuizen opgericht. Omdat blijkt dat men, ondanks alle professionele hulp, toch vaak tegen knelpunten aanloopt als:

·       ontbreken van inzicht in en informatie over de ziekte

·       de belasting voor mantelzorgers

·       het wegstoppen van problemen of gebrek aan perspectief

Odensehuis Gerard Smit in Leeuwarden is één van de vele Odensehuizen in Friesland. Het Odensehuis Gerard Smit wordt gefinancierd door Amaryllis.

 

Landelijk Platform Odensehuizen Nederland

Het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland ondersteunt de Odensehuizen in Nederland bij de uitvoering van de kernfuncties. Het LPO sluit met hun visie naadloos aan bij de thema’s ‘Mensen met dementie tellen mee’ en ‘Steun op maat bij het leven met dementie’, onderwerpen uit de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS. Meer lezen >> hier