Ondersteuning mantelzorgers

Speciaal voor u als mantelzorger bieden we via Amaryllis verschillende vormen van ondersteuning.   

 

Mantelzorgcafés in wijken en dorpen

Mantelzorgcafés zijn gezellige bijeenkomsten waar het welzijn van mantelzorgers centraal staat, op een prettige locatie in verschillende dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden. Er is aandacht voor de mantelzorgers, met erkenning en herkenning van het vele onzichtbare werk dat zij verzetten. Mantelzorgers ontmoeten elkaar en zijn elkaar tot steun met tips, adviezen, goede raad en zo nu en dan een troostend woord.

 

Kom ook!
We ontmoeten u graag in één van onze Mantelzorgcafés. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan gerust met een van de medewerkers. Kijk hier voor hun telefoonnummers en voor de tijden en datums van de mantelzorgcafés. 


Mantelzorg spreekuur

Hebt u als mantelzorger een vraag, wilt u uw hart luchten of weet u niet meer hoe het verder moet? Dan kunt u voor ondersteuning terecht bij Amaryllis tijdens de spreekuren voor mantelzorgers.

 

·       Inloopspreekuur: iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur

·       Spreekuur op afspraak: bel 058 303 0400 of mail mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl

Noordvliet 441, Leeuwarden (in het Odensehuis)
www.amaryllisleeuwarden.nl/mantelzorg

Ervaringen mantelzorgers

“Had ik dit maar een half jaar eerder geweten”  

Als mantelzorgers al aan de bel trekken, dan is dat vaak pas als ze er helemaal doorheen zitten. Via het mantelzorgspreekuur kan Amaryllis hen ondersteunen. “Nog mooier is het als ze eerder naar het spreekuur komen, om juist te voorkomen dat zij overbelast raken”, vertellen Sieta Adema en Ingrid Postma. 


Samen met Marit Bakker verzorgen zij de Mantelzorgondersteuning van zorg- en welzijnsorganisatie Amaryllis, in de gemeente Leeuwarden. Mantelzorgondersteuning is voor iedereen, jong en oud, die voor iemand zorgt. Het maakt mantelzorg iets makkelijker vol te houden. 

 

Er alleen voorstaan

“Mantelzorg wordt steeds zwaarder, soms ook dwingend en legt een druk op de relatie. Je zegt steeds minder nee, want je naaste heeft je echt nodig! Je moet dan dubbel zo goed op jezelf passen en dat vergeet je vaak.” Voor zorgvragers is van alles geregeld. Mantelzorgers daarentegen hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Toch is er voor hen meer mogelijk dan zij denken. Het mantelzorgspreekuur van Amaryllis is een eerste stap.

 

Op adem komen
Een mantelzorger kan tijdens het spreekuur terecht met vragen en voor adviezen en hulp, van Amaryllis of andere organisaties. Ingrid: “Het is ook belangrijk dat mantelzorgers hier, zonder de zorgvrager erbij, hun emoties kwijtkunnen.” Sieta: “We geven op die manier lucht en overzicht, bieden perspectief en helpen bij het bedenken van oplossingen. Zo zijn er, naast Mantelzorgcafés, mogelijkheden voor vrijwillige of betaalde hulp thuis en kan men gebruikmaken van ‘respijtappartementen’ waar een zorgvrager af en toe kan logeren. Voor de mantelzorger een moment om even op adem te kunnen komen.”