content image

 

 

Mantelzorgcafés in wijken en dorpen

Mantelzorgcafés zijn gezellige bijeenkomsten waar het welzijn van mantelzorgers centraal staat. Dit werken aan welzijn begint bij een hartelijk welkom van een medewerker van Amaryllis, op een prettige locatie in verschillende dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden. Er is aandacht voor de mantelzorgers, met erkenning en herkenning van het vele onzichtbare werk dat zij verzetten. Mantelzorgers ontmoeten elkaar en zijn elkaar tot ondersteuning met tips, adviezen, goede raad en zo nu en dan een troostend woord.

 

Kom ook!
We ontmoeten u graag in één van onze Mantelzorgcafés. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan gerust met een van de medewerkers. Kijk voor hun telefoonnummers en voor de tijden en datums van onze mantelzorgcafés op

https://www.amaryllisleeuwarden.nl/mantelzorg/mantelzorgcafes/

 

Mantelzorg spreekuur:

Spreekuur Amaryllis geeft mantelzorger perspectief

 

Een vraag, uw hart luchten of weet u niet meer hoe het verder moet? Iedere mantelzorger is welkom op het mantelzorgspreekuur van Amaryllis.

 

“Had ik dit maar een half jaar eerder geweten”, reageerde een mantelzorger. Want als mantelzorgers al aan de bel trekken, dan is dat vaak pas als ze er helemaal doorheen zitten. Via het mantelzorgspreekuur kan Amaryllis hen ondersteunen. “Nog mooier is het als ze eerder naar het spreekuur komen, om juist te voorkomen dat zij overbelast raken”, vertellen Sieta Adema en Ingrid Postma. 

 

Samen met Marit Bakker verzorgen zij de Mantelzorgondersteuning van zorg- en welzijnsorganisatie Amaryllis, in de gemeente Leeuwarden. Welke aandoening of hoe ernstig maakt niet uit. Mantelzorgondersteuning is voor iedereen die voor iemand zorgt, ook jonge mantelzorgers. Het maakt mantelzorg iets makkelijker vol te houden.

 

Er alleen voorstaan

“Mantelzorg wordt steeds zwaarder, soms ook dwingend en legt een druk op de relatie. Je zegt steeds minder nee; diegene heeft jou wel echt nodig! Je moet dan dubbel zo goed op jezelf passen en dat vergeet je vaak.” Voor zorgvragers is van alles geregeld. Mantelzorgers daarentegen hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Toch is er voor hen meer mogelijk dan zij denken. Het mantelzorgspreekuur van Amaryllis is een eerste stap.

 

Op adem komen
Een mantelzorger kan hier terecht met vragen en voor adviezen en hulp, van Amaryllis of andere organisaties. Ingrid: “Het is ook belangrijk dat mantelzorgers hier, zonder de zorgvrager erbij, hun emoties kwijtkunnen.” Sieta: “We geven op die manier lucht en overzicht, bieden perspectief en helpen bij het bedenken van oplossingen.”

 

Er zijn bijvoorbeeld mantelzorgcafés, vrijwillige of betaalde hulp thuis en ‘respijtappartementen’ waar de zorgvrager af en toe kan logeren. “Dan kan de mantelzorger even op adem komen.”

 

 

Mantelzorgspreekuur Amaryllis

Inloopspreekuur iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur  

Of op afspraak via tel. 058 303 0400 of e-mail mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl

Noordvliet 441, Leeuwarden (in het Odensehuis)
www.amaryllisleeuwarden.nl/mantelzorg