ODENSEHUIS GERARD SMIT BEZOEKERS:
De bezoekers zijn een groep van mensen met dementie /NAH en mantelzorger, naaste, begeleider.
Er is ook behoefte aan er even uit, contacten met andere en voor mantelzorgers en wellicht respijtzorg.
Het is van belang het verhaal van de bezoekers alle ruimte te geven en tegelijk enkele activiteiten achter de hand te hebben.

Wij kijken graag naar wat iemand wil en kan i.p.v naar vaste activiteiten.

Openingsmogelijkheden:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 15 uur.
Afspraak maken voor het  Odensehuis Gerard Smit:  tel. nr 06- 42 99 66 45 of via mailadres: info@odensehuisleeuwarden.nl