Stichting Odensehuis Gerard Smit

Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
06 - 24 37 80 84

content image

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Wij hebben úw steun hard nodig
Doneer!

NL 64 INGB 0008 4352 49
t.n.v. Stichting Odensehuis Gerard Smit

 

Onderzoek Tao of care

In Friesland is het afgelopen jaar voor het eerst echt een start gemaakt met een sociale benadering dementie, met als gevolg een verhoogde kwaliteit van leven voor betrokkenen. Een samenvatting van de eindrapportage vind je hier: https://lnkd.in/f3TpQEQ Nu de Proeftuin tot een eind is gekomen, zal dit LinkedIn-account in december worden opgeheven. Wie nieuws over doorontwikkelingen in de Social Trials wil blijven volgen, kan dat doen via Dementieweb - Platform voor leven met dementie